Zakończenie I etapu projektu "Nauczyciel w przedsiębiorstwie"


Data dodania: 2010-07-13 16:06:41

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację I Etapu projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”.

40 osób (Beneficjentów Ostatecznych) nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 4 branż z terenu województwa opolskiego i dolnośląskiego (stolarstwo, branża metalowa, branża budowlana, branża samochodowa) podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i zapoznało się z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach i wymogami rynku pracy poprzez udział w:
  • dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach krajowych;
  • zagranicznych wyjazdach studyjnych w przedsiębiorstwach zagranicznych Unii Europejskiej, w tym: Niemiec, Austrii,
Efekty tych wyjazdów i praktyk znalazły i znajdą swoje zastosowanie w opracowanych i opracowywanych dokumentach dotyczących programu praktyk zawodowych wg standardów europejskich.
Poniżej znajdą Państwo sprawozdania z zagranicznych wyjazdów studyjnych uczestników I etapu projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”.

Z poważaniem
Łukasz Żmuda
Kierownik Projektu

+ więcej

Zakończenie naboru uczestników do projektu "Nauczyciel w przedsiębiorstwie"


Data dodania: 2010-07-13 16:03:01

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, iż zakończeniu uległ nabór uczestników drugiej grupy uczestników projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”. W chwili obecnej wnioski dotyczące udziału w projekcie znajdują się w ocenie. Do dnia 15 lipca zakończy posiedzenie Komisja Rekrutacyjna, która podejmie decyzję w sprawie wyboru uczestników drugiego etapu w projekcie.

Do każdej z siedmiu branż (stolarstwo, branża metalowa, branża budowlana, branża samochodowa, cukiernictwo, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo) biorących udział w II etapie projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób do udziału w projekcie (łącznie 70 osób). Każda z osób biorąca udział w rekrutacji zostanie poinformowana o decyzji w zakresie udziału w projekcie drogą pocztową i poprzez pocztę elektroniczną.

+ więcej

Ważne informacje dot. wyjazdów "branży samochodowej" oraz "branży stolarskiej"


Data dodania: 2010-02-02 22:52:15

Więcej w załączonych poniżej plikach:

+ więcej

Ważne informacje dot. wyjazdów "branży budowlanej" oraz "branży metalowej"


Data dodania: 2010-01-28 23:18:41

Więcej przeczytacie Państwo w poniżej zamieszczonych załącznikach:

+ więcej

Informacja dla uczestników projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”


Data dodania: 2009-06-09 12:47:23

Informuję, że w dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2010r. planowane są wyjazdy studyjne dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży stolarskiej, metalowej, samochodowej i budowlanej uczestników projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” realizowanego przez Uniwersytet Opolski do Austrii i Niemiec.

W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy mają zagwarantowane:
  • pełne wyżywienie, 
  • nocleg w *** hotelu, 
  • ubezpieczenie,
  • transport,
  • tłumacza
  • opiekę przewodnika,
  • prezentacje i materiały merytoryczno-metodyczne.
W ramach wyjazdu osoby uczestniczą w zorganizowanych wizytach w wybranych innowacyjnych firmach, szkołach zawodowych lub centrach kształcenia praktycznego, centrach transferu technologii i innowacji, itp.

Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości...
+ więcej

Strona 3 z 3


dol