KontaktUprzejmie informuję, iż uległ zmianie adres kontaktowy Biura Projektu.


Biuro Projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

tel. kontaktowy: 077 4527 457
Faks: 077 4527 457

Adres mailowy: nwp@uni.opole.pl

dol